Taxi_910xXpx.jpg

Taxi Management Control System at airports

Wooops - further English translation of this text does not exist yet.

Drosjedepot og system for kø-styring

Som de fleste etterhvert kjenner til, har Avinor bygget nye drosjedepot og lagt til rette for å innføre kø-styring ved Stavanger lufthavn, Sola og Bergen lufthavn, Flesland. 

Avinor ønsker å skape gode reiseopplevelser. Et godt kollektivtilbud er en viktig del av denne opplevelsen. Det er Avinor sitt ansvar til å rette for en sikker og kundevennlig trafikkavvikling ved sine lufthavner. 

Ved alle de større lufthavner, har antall reisende økt kraftig de siste årene. På grunn av dette må lufthavnene, av sikkerhets- og kapasitetshensyn, regulerer trafikken på en annen måte enn tidligere. Derfor etableres depot for ventende drosjer. I tillegg legges det til rette for drosjer og annen kollektivtrafikk på kundevennlige arealer nær terminal. Disse områdene er sperret for annen trafikk. Servicen ovenfor felles kunder og passasjerene styrkes gjennom en egen taxivert. 

Det innføres også et rettferdig køsystem. Systemet gir også mulighet for å bestille biler med spesielle fasiliteter (handicap, barnesete, osv). 

EuroPark skal drifte løsningen og er også tilstede i depoet for å svare på spørsmål. Se også informasjon under og i linker til høyre vedrørende løsningen. 

Hvordan virker det?

I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken blir lest ved innkjøring og kønummer utgis hvis bilen er registrert. 

Kønummeret angir bilens ”ventetid” i depoet. Nummeret vises først på en skjerm når bilen blir bedt om å forlate depoet for å kjøre til Terminalen.

Skjermer med kønumre finnes ute på depoet samt på oppholdsrommet for taxisjåfører.

Når kønummeret kommer på skjermen har sjåføren 5 min på å forlate depoet, og deretter 5 min til å kjøre frem til Terminalen. Her blir bilens brikke igjen avlest og registrert. Hvis dette ikke overholdes, vil sjåføren miste turen og må sette seg i ny kø (med ny kølapp). Henvend deg da i vår skranke på depoet. 

Avinor vil innføre miljøinsentiv på biler i 2016, samt avgift for taxier. Hvert taxi selskap vil få utdelt mer informasjon om dette.

Hvordan registrerer man seg?

For å delta i ordningen kreves gyldig samarbeidsavtale, avtalen må signeres og sendes til depoet på lufthavnen.

Deretter må kjøretøy registreres i systemet ved å fylle ut skjema ”Registrering av kjøretøy til TMCS”. Taxi  sentralene (eventuelt løyvehaver) skal sende ferdig utfylt skjema til vår kontaktadresse på depoet. I unntakstilfeller kan skjema fylles ut manuelt i vår skranke. 

Kjøretøyet må ha en aktivert transponderbrikke. Denne kan ikke kjøpes før kjøretøyet

  

More Information

Under kan du åpne våre pdf ark for å lese mer om Taxi Management Systemet på Bergen og Stavanger lufthavn. Du finner også registreringsskjema for ditt kjøretøy.

Below you'll find information about the Taxi Management System on the airports. 

Felles informasjonsark om Taxi Management:

Klikk her og åpne pdf med informasjon om Taxi Management

Registreringsskjema:

Kikk her og åpne registreringsskjema


Contact info

Bergen Lufthavn

EuroPark AS,
Att: Taxi Depot
Pb 29
5869 Bergen

Tlf: (+47) 455 17 834
tm-flesland[at]europark.no

Stavanger Lufthavn

EuroPark AS
Att: Taxi Depot
Flyplassveien 230
4055 Sola

Tlf: (+47) 455 17 295
tm-sola@europark.no


The Taxi Lounge

På Taxi depoet finer du et oppvarmet oppholdsrom (lounge) for sjåførene. Vegg i vegg ligger EuroParks skranke, hvor sjåførene kan henvende seg ved spørsmål. 

I loungen finner du følgende fasiliteter: 

  • Sitteplasser og bord
  • Toaletter
  • Stillerom
  • Trådløst nettverk
  • Kaffemaskin
  • Skjerm med kønummer