TagMaster for kunder i Komfort P-hus

Med TagMaster slipper du både billett og manuell betaling i p-huset. Registrer deg som kunde og plasser TagMaster brikken som du får gratis av oss i bilvinduet. 

På grunn av at alle nye Autopassbrikker er kryptert, erstattes denne løsningen av TagMaster. 

TagMaster er en selvbetjentsløsning på web med automatiserte bompasseringer. Du kan registrere så mange kjøretøy du ønsker i portalen og koble dem til et valgt kredittkort (Visa, Mastercard, AmEx, Diners) via en sikker kryptert nettside. 

Det må benyttes èn brikke per registrerte kjøretøy. Brikken gjelder altså èn bil. Kortet er knyttet opp mot kjøretøyets registreringsnummer. Det er for eksempel ikke mulig å ha en bil innkjørt og kjøre inn med en ytterligere bil på det samme kortet. Det samme gjelder ved utkjøring. 

Kontakt oss på Trondheim Lufthavn Værnes. Alle spørsmål om ordningen rettes til oss på tlf 67032930 eller e-post til trondheim.lufthavn@europark.no.

Følgende er å ta hensyn til ved bruk av TagMaster

Brikken hentes på vårt kontor på lufthavnen. Du mottar èn brikke og èn brikkeholder. Holderen skal festes til frontruten og brikken settes i holderen. 

De fleste kjøretøy har et område rundt bakspeilet som er godt egnet for denne typen brikker. Plassering langs venstre kant av frontruten kan også være egnet. Prøv ellers venstre siderute. 

NB! Husk å gjennomføre testen under før du fester brikkeholderen "en gang for alle". 

Slik tester du at brikken fungerer

  • Ha brikken løst i bilen i starten, før du fester den skikkelig. 
  • Kjør frem til bommen
  • Beveg brikken sakte til du ser grønt lys i antenne. Bommen vil åpnes
  • Grønt lys er bekreftelse på at brikken er registrert
  • Kjør inn på området
  • Gjenta dette de neste 3-4 innkjøringene før du endelig fester brikkeholderen på egnet sted. 
  • Kontakt oss på lufthavnen dersom testen ikke går som planlagt. 

Slik fungerer TagMaster

Først registrerer du deg og oppretter en brukerkonto.

Registrer din TagMaster

På brikkens fremside finner du "brikkenr". Dette trenger du ved første gangs registrering. Legg så inn øvrige opplysninger som nettsiden spør etter. Dette tar ca 2 minutter. 

Når du har registrert deg er det bare å ta løsningen i bruk. Ved ankomst til parkeringsområdet åpner bommen seg automatisk, det samme skjer ved utkjøring. 

Kjør frem mot bommen, passer denne rolig. Antennen til venstre vil lese brikken og et grønt blink/signal i midten av antennen indikerer at TagMaster er lest og bom vil gå opp. Rødt blink indikerer at TagMaster er lest men at abonnementet er ugyldig. Bom åpner da ikke. 

Kostnadene belastes det kortet som er registrert på profilen. 

Taxi belastes kun ved henting av passasjerer. Levering av passasjerer belastes ikke, dette er ivaretatt i systemet. 

Det sendes automatisk kvittering til e-post om ønskelig. 

Registrering

Les informasjonen på denne siden før registrering. 

  1. Kontakt oss for TagMaster brikke
  2. Test brikken som beskrevet
  3. Registrer deg og brikken som beskrevet, se grønn knapp.