Taxi Management

Vi forvalter taxi-trafikk

Vi drifter kø-styringssystem og depot for taxi. Dette kaller vi TMCS, Taxi Management Control System. Systemet er i drift på flere lufthavner i Europa. I Norge benyttes det på Bergen og Stavanger lufthavn. Systemet kø-styrer taxitrafikk gjennom bom og transpondere sikrer at lisensierte og godkjente kjøretøy har tilgang til systemet (for eksempel dersom lufthavnen ønsker kjøretøy med bruksmulighet for rullestolbrukere, lavere utslipp eller barnesete lenger frem i køen). 

Elektronisk tilgang til taxi område

I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken blir lest ved innkjøring og kønummer utgis hvis bilen er registrert. 

Kønummeret angir bilens ”ventetid” i depoet, og køstyringen er satt opp på en rettferdig måte. Nummeret vises først på en skjerm når bilen blir bedt om å forlate depoet for å kjøre til Terminalen.

Skjermer med kønumre finnes ute på depoet samt på oppholdsrommet for taxisjåfører.

Når kønummeret kommer på skjermen har sjåføren en gitt tid på å forlate depoet, og deretter en gitt transit tid til å komme til for eksempel terminalen. Her blir bilens brikke igjen avlest og registrert. Hvis dette ikke overholdes, vil sjåføren miste turen og må sette seg i ny kø (med ny kølapp). 

Systemet kan gi enkelte biler visse fortrinn i køen, etter det det er behov for på stedet. For eksempel vil det være enkelt å tilkalle en bil tidligere plass i køen ved behov (f.eks bil med barnesete, plass til flere enn 4 passasjerer eller mulighet for rullestol). Med systemet er det også mulig å innføre miljøinsentiv på kjøretøyene, samt en eventuell avgift. 

Regulerering av taxitrafikk gjennomføres gjerne av sikkerhets- og kapasitetshensyn, men også på grunn av at egenskapene til de ulike bilene kan tilkalles etter behov slik at det blir bedre utnyttelse for sluttbrukeren. Depot for ventende taxier legger til rette for drosjer og annen kollektivtrafikk på kundevennlige arealer nær for eksempel flyterminal eller andre hensiktsmessige steder. Disse områdene er gjerne sperret for annen trafikk.

Servicen ovenfor felles kunder og passasjerene styrkes gjennom en egen taxivert. 

Traffic Management

Vi har etablert -og kan tilby- tjenester innen Traffic Management slik som Trafikkdirigering og Trafikkontroll. Dette er en egen avdeling med tydelig skille mellom trafikkdirigering/kontroll og parkeringskontroll. Engasjementene vi påtar oss kan ha varighet på bare noen timer eller måneder og årsbasis, avhengig av behov.

Vi løser blant annet følgende oppgaver:

 • Trafikkdirigering
 • Parkering ved store arrangementer (f.eks messer, konserter, idrett)
 • Ekstraordinære aktiviteter (f.eks markedsdager ved et kjøpesenter, åpningsarrangement)
 • Anleggsarbeid (f.eks sikring av byggeområder, koordinering av anleggstrafikk)
 • Midlertidig omdirigering (f.eks stenging av ordinær parkeringsplass og dirigering til midlertidig område)
 • Trafikkontroll
 • Ved byggeplasser og anleggsområder
 • Reserverte parkeringsområder
 • Vareleveringsområder
 • Trailerparkeringer
 • VIP tjeneste

Vår målsetning er å kunne løse alle typer oppdrag innen trafikkdirigering/kontroll på privat eiendom. 

Vår kunnskap - din trygghet

Riktig og trygg trafikkdirigering gjør det lettere for oppdragsgiver å fokusere på selve arrangementet og gir god kvalitetssikring.

Fleksibilitet

 • Rask responstid på bestillinger
 • Tilpasningsdyktig ovenfor oppgaver som skal løses
 • Håndtering av endringer i oppdraget underveis

Kapasitet

 • Beredskap til å håndtere uforutsette situasjoner
 • Oppdrag kan gjennomføres 24/7/365 ved hjelp av godt planlagt turnus
 • For å ivareta god kommunikasjon og et solid samspill, brukes radiosamband der også oppdragsgiver inkluderes
 • Stor mannskaps-pool
 • Etablert ledelses- og støtteapparat (backoffice 24/7/365)

Profesjonalitet

 • Trafikkbetjentene må gjennomføre og bestå kursing innen dirigering, kundeveiledning og kommunikasjon samt sikkerhet
 • Trafikkbetjentene har fokus på god kundeveiledning og service, sikkerhet og HMS, konflikthåndtering samt profesjonalitet
 • Trafikkbetjentene er uniformert med synlig logo og refleksvester
 • Den enkelte trafikkbetjent har forhåndsgodkjente instrukser for utførelse på sitt tildelte ansvarsområde
 • Trafikkbetjentene får oppfølging og ledelse av Områdesjef Trafikk under oppdraget

Sikker flyt i trafikken

I situasjoner med store trafikkmengder kan det herske kaos og infrastrukturen blir satt på prøve. Dine besøkende med bil har vanskeligheter med å orientere seg og opplever lange ventetider i kø. Tilgjengelig parkeringskapasitet blir ikke utnyttet optimalt.

Med profesjonell trafikkdirigering kan vi hjelpe deg med:

 • Kapasitetsutnyttelse
 • Trafikksikkerhet
 • Kundetilfredshet
 • Minimal ventetid i kø for bilistene
 • Planlegging og gjennomføring

Prosjektering

Det viktigste suksesskriteriet for vellykket gjennomføring er god planlegging.

 • Planarbeid basert på oppdragsgivers rammer og behov for gjennomføring
 • Sikkerhetsanalyse og utarbeidelse av tiltaksplan
 • Kostnadsanalyser
 • Evaluering etter endt oppdrag