Om kontrollsanksjoner og håndheving

Sanksjon eller kontrollavgift er det offisielle navnet på en parkeringsbot som er utstedt på privatrettslig grunnlag. Avgiften er en sanksjon som ilegges ved manglende betaling eller brudd på andre parkeringsbestemmelser.

I henhold til ny parkeringsforskrift 1/1 2017 er det 3 satser som kan ilegges, avhengig av grad av regelovertredelse: 300kr, 600kr eller 900kr. 

 

Hvorfor utstedes kontrollsanksjoner?

Håndheving med kontrollsanksjoner er viktig av en rekke årsaker. Noen av dem er:

  • Det sørger for at ingen uvedkommende parkerer på plasser som er reservert til HC, El-bil, eller et firma/person som har betalt for plassen. 
  • Det sørger for sikker trafikkflyt på området og at ingen er til hinder: for eksempel ved å parkere på tvers av oppmerket felt eller liknende.
  • Det sørger for en viss gjennomstrømming av biler på parkeringsområdet. Er plassen gratis er det gjerne vanskelig å finne ledig plass, det vil stort sett være helt fullt. 
  • Det sørger for at eieren av parkeringsområdet (grunneieren) har inntekter på parkeringsområdet. Slik vil grunneieren fortsette å ønske å benytte området til parkering i steden for andre formål.

 

Parkeringsklagenemda

Forbrukerrådet og bransjeforeningen Norpark har sammen etablert Parkeringsklagenemnda. Den som får endelig avslag på en klage kan påklage avgjørelsen til Parkeringsklagenemnda innen 2 uker.

Nemndas virksomhet er basert på standardvilkårene. Nemnda behandler klagesaker for privatrettslig håndheving og bare for private selskaper og kommuner som er medlem av bransjeforeningen. Nemndas prinsippavgjørelser og annen informasjon kan leses på parkeringsklagenemnda.

 

Privat Parkering

APCOA er ikke eier av noen parkeringsanlegg. Vi fungerer som driftsoperatør for forskjellige offentlige og private grunneiere. Privat parkering er skiltet med lovmessig korrekt budskap i henhold til gjeldende lover og regler.

APCOA har råderett over parkeringsområdene gjennom avtale med hver enkelt grunneier. Skilt ved innkjøring, ved betalingsautomat og ellers på p-områdene informerer om hvilke vilkår som gjelder for det enkelte området.

Ved å hensette et kjøretøy på et område som driftes av oss, har bilfører akseptert vilkårene for biloppstilling, og det er inngått en avtale basert på de skiltede vilkårene.

Vi plikter å informere om hvlike særskilte vilkår som gjelder, hva som kan bli konsekvensen av å bryte bestemmelsene og hvem som er driftsoperatør. Alle våre p-anlegg er skiltet med et telefonnummer som går direkte til vår døgnbemannede kundesenter og driftsentral. 

 

Våre parkeringsbetjenter

Alle parkeringsbetjenter skal være lett synlige i vår uniform med logo og kan identifisere seg med selskapets ID-kort.

De arbeider ikke på provisjon, men har fast lønn uavhengig av hvor mange kontrollavgifter de skriver (og har således ikke noe å vinne på å "ligge i buskene"). Dette er lovfestet krav i henhold til ny parkeringsforskrift av 1/1 2017. 

Betjentene har gjennomført kursing og opplæring med skriftlig eksamen, i henhold til regelverket. Betjentene skal ikke "ligge på lur", men patruljere mellom p-områdene.

Betjentene har ikke anledning til å ta tilbake en kontrollavgift som er lagt på frontruten, bilfører må da sende inn skriftlig klage.

  

Klage på kontrollsanksjon

Mistet kontrollsanksjon

Ta kontakt med vårt kundesenter hvis du har mistet din kontrollsanksjon.

 

Klage må leveres skriftlig

Dersom du har en klage, må denne leveres skriftlig. Dette kan du gjøre via www.kontrollavgift.no.

 

Betaling av kontrollsanksjon mens man er i en klageprosess

 

Saksbehandler

Hvis du har behov for å snakke med en saksbehandler kontakt vårt kundesenter mellom klokken 10:00 - 14:00. Merk at dette gjelder generelle spørsmål. Hvis det gjelder dokumenter i en konkret sak, må saksdokumentene foreligge skriftlig og vi henviser til nettiden over.