Håndheving

Håndheving av parkering er en følelsesladet sak. Det krever en sensitiv tilnærming. Vi tilbyr en profesjonell og komplett tjeneste tilpasset de spesielle behovene til våre kunder, lokale myndigheter eller private eierne. Vi administrerer effektivt og planlegger effektivt, og leverer kvalitet og verdi i hvert trinn. 
Håndheving dekker blant annet følgende områder: 

 • Parkeringsvakter
 • Logistikkplanlegging av ruter
 • Kamerabil (CCTV) 
 • Kontanthåndtering
 • Håndtering av klager (i henhold til standard satt av bransjeforeningen Norpark)
 • Software og hardware for kontrollering
 • ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
 • Overvåking og håndheving av systemet

Park & Control er det ledende begrepet vi benytter på forvaltning av private parkeringsplasser. Vi har optimalisert situasjoner på kjøpesentre, iddrettshaller, sykehus og svært mange andre arenaer. 

I tillegg, kan vi trekke erfaringer på rundt femti års erfaring fra alle våre europeiske samarbeidsland. Med Park & Control tilbyr vi en viktig tjeneste i forhold til regulering av stillestående trafikk og sikrer at parkeringsområdet ikke blir misbrukt eller brukt ulovlig. 
Overvåking av området kan gjennomføres med ulike implementeringsalternativer. På denne måten garanterer vi parkeringsplassen har maksimal fleksibilitet. Parkeringsplass funksjonene er vist med godkjente juridiske skilt i samsvar med lovverket.

Implementeringsalternativer er:

 • Overvåkning vha. parkeringsskiver
 • Overvåkning gjennom Park & Display parkingsbillett / appløsning
 • Overvåkning vha. bomsystem
 • Overvåkning gjennom fotografisk gjenkjenning
 • Overvåkning gjennom radiobølger

 

Fordeler

 • Ingen parkerende på stedet med mindre de er berettiget til det
 • Tilfredse parkerende
 • Garantert parkering til vanlige brukere av p-området
 • Økt parkeringsfrekvens