Personvernerklæring APCOA Norway AS

Sist endret: 27.02.2024

Denne personvernerklæringen gjelder for alle tjenester levert av APCOA Norway AS, org.nr: 929 292 065 (Selskapet). Virksomhetens adresse er Innspurten 15, 0663 OSLO. 

Selskapet behandler personopplysninger for å kunne levere og administrere parkeringstjenester til våre kunder gjennom våre ulike plattformer. I denne erklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen, hvordan vi tar hensyn til ditt personvern og dine rettigheter i forbindelse med dette.

Behandlingsansvarlig

Det er Selskapet (ved Adm. Dir.) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for Selskapets behandling av personopplysninger i alle kanaler tilknyttet Selskapet.

Kontaktinformasjonen til APCOA Norway AS er:

Adresse: Innspurten 15, 0663 Oslo

E-post: kundesenter[at]apcoa.no

Telefon: 22 05 75 00

Org.nr.: 929 292 065

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger eller andre henvendelser angående behandling av dine data kan du når som helst ta kontakt med oss på e-post.

Hvorfor samles opplysningene inn?

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å oppfylle forpliktelsen i avtalen du inngår med oss enten ved å registrere deg eller ved å parkere på et område med skiltgjenkjenningskamera. Opplysningene vi behandler er også nødvendige for å følge lover og regler for regnskaps- og bokføring. Opplysninger som samles inn fra Google Analytics om bruken av våre nettsider samles inn for å analysere hvordan våre nettsider benyttes. Selskapet samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandling av personopplysninger skjer i tråd med formålene angitt her:

 • For å kunne levere våre parkeringstjenester (abonnement eller leie av en parkeringsplass). Behandlingen skjer på grunnlag av en avtale med deg, eller ved at du tar i bruk våre tjenester uten særskilt avtale.
 • For å kunne opprette og redigere en digital brukerprofil i våre digitale tjenester.
 • Ved utstedelse av kontrollsanksjon. Vi behandler da dine personopplysninger kun slik som loven tillater oss, og slik at vi kan kreve inndrivelse. Behandlingen skjer på bakgrunn av vår oppfyllelse av avtale med deg og vår berettigede interesse.
 • Vi benytter videoovervåking på enkelte parkeringsområder for å ivareta sikkerheten på området og for å kunne forhindre tyveri og hærverk. Behandlingen skjer på bakgrunn av vår oppfyllelse av avtale med deg og vår berettigede interesse.
 • For kundeserviceformål behandler vi informasjonen i henvendelser som kommer inn til oss, eller dersom det skulle oppstå behov for at vi behøver å kontakte deg.
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsteder og for å kunne utføre målrettet markedsføring benytter vi informasjonskapsler (cookies). Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse, nødvendighet og/eller samtykke fra deg.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Personopplysningene som behandles til de angitte formålene er for hvert tilfelle begrenset til det som er nødvendig for å kunne oppfylle det formålet de er samlet inn for. Hvilke opplysninger som behandles vil være avhengig av innholdet i ditt kundeforhold med oss, og eventuelle avtaler du har inngått med Selskapet.

 • Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrer deg som bruker i våre tjenester lagrer vi den personlige informasjonen du frivillig oppgir til oss. Informasjon som lagres er ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse samt informasjon om dine kjøretøy og kredittkort. I tillegg kan vi behandle passord, lokasjon, ordre- og kjøpshistorikk, fotografier av kjøretøy, henvendelser til Selskapet og opptak fra videoovervåking.

 • Opplysninger vi får gjennom din bruk av våre tjenester

Våre tjenester samler inn og lagrer personopplysninger ved bruk av skiltgjenkjenningskameraer. Ved å parkere på et parkeringsanlegg med skiltgjenkjenningskamera kan vi for eksempel registrere bilskiltet på ditt kjøretøy og i noen tilfeller informasjon om eier av kjøretøyet. Våre nettsider, www.apcoa.no, www.profectum.no og www.leieparkering.no, benytter Google Analytics som samler inn anonymisert informasjon om brukerne, eksempelvis hvilken type enhet du benytter for å besøke sidene med eller hvilke sider du ser på.

Hva brukes opplysningene til?

Personopplysningene benyttes for å kunne tilby og tilpasse våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge deg på våre tjenester, sende deg faktura eller kvittering eller kontrollere om du har en gyldig avtale. Vi benytter også anonymiserte data til statistiske formål samt for å sørge for at våre tjenester fungerer som de skal, herunder at våre digitale tjenester skal fungere optimalt.

Hvordan beskyttes personopplysningene?

Vi tar sikkerhet på alvor og har strenge krav til våre systemer for å beskytte de personopplysninger som er under vår kontroll. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

APCOA Norway AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene og deler ikke personopplysninger med andre selskap, med mindre vi har et lovlig grunnlag for dette. Lovlig grunnlag vil typisk være en avtale med deg, ditt samtykke eller et annet grunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. I våre tjenester hvor du har en tillatelse eller leier en parkeringsplass fra en utleier vil ditt navn og informasjon om dine kjøretøy være tilgjengelig for utleier. Vi benytter følgende databehandlere som behandler personopplysningene på vegne av oss:

 • Microsoft Azure gis tilgang til personopplysninger for å lagre og drifte tjenestene våre.
 • Arvato Finance AS gis tilgang til personopplysninger for å ivareta kundeservice og fakturering.
 • Kredinor SA gis tilgang til informasjon om kjøretøy har gyldig tillatelse.
 • Sendgrid Inc. gis tilgang til epostadresser for å sende ut kvitteringer pr. e-post.
 • Twilio inc. gis tilgang til telefonnumre for å sende SMS.

Vi kan også dele dine opplysninger i følgende tilfeller:

 • Med tredjepartsleverandører som utfører oppgaver eller arbeid på vegne av eller etter instruks fra oss, som f.eks. systemleverandører og leverandører av betalingstjenester. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
 • Med tredjeparter, når dette er nødvendig for å kunne levere våre tjenester i henhold til avtalen med deg eller for å forfølge vår berettiget interesse, som f.eks. der et betalingskrav sendes til inndrivelse.
 • Med offentlig myndighet når det er påkrevd i henhold til lov eller rettskraftig vedtak fra myndighet.

Dine opplysninger kan i noen tilfeller overføres til samarbeidspartnere eller andre parter som befinner seg utenfor EU/EØS-området. Vi tar da nødvendige forholdsregler for å sikre at opplysningene beskyttes i tråd med gjeldende personversregelverk.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Selskapet lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysningene vi behandler oppbevares så lenge du har et aktivt kundeforhold til oss eller vi har kontraktsmessige eller lovpålagte forpliktelser som gjør at vi må oppbevare disse. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, slik at opplysninger vil bli slettet etter at parkeringen er betalt og klagefristen er utløpt. Opplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke. I enkelte tilfeller kan vi beholde opplysninger utover det overnevnte der det er nødvendig for å ivareta vår interesse i en klagesak eller vi er lovpålagt det etter regnskaps- eller bokføringsloven.

For å begrense lagring av personopplysninger anonymiserer eller sletter vi personopplysninger fortløpende når det ikke lenger er nødvendig for tjenestene våre å ha tilgang til personopplysningene. Eksempelvis anonymiserer vi personopplysninger dersom du har parkert på et område med skiltgjenkjenningskameraer og parkeringen var gratis, du betalte på betalingsautomat på stedet eller om du betalte på nett innen 48 timer. Dersom du opphever du ditt kundeforhold slettes alle personopplysninger som vi ikke er lovpålagt å beholde. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til kundesenter@apcoa.no.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte vårt kundesenter. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å endre dine markedsføringsinnstillinger i vår applikasjon, eller ved å kontakte vår kundeservice.

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier når du besøker våre nettsider.

Du har også rett til å klage på vår databehandling til Datatilsynet. Informasjon om dette finnes på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi oss forretnings- og markedsføringsinformasjon.

Vi benytter i tillegg også informasjonskapsler til markedsføringsformål for å kunne vise deg annonser som kan være aktuelle på andre nettsider du besøker. Slike cookies er plassert på nettstedet vårt av et tredjeparts annonsenettverk, herunder Facebook og Google, på vegne av oss og med vår tillatelse.

Informasjonskapslene kan dele informasjon om navigasjon på nettsiden, hva du har kjøpt, tidspunktet for kjøpet og IP-adresse og nettleser til annonsenettverket.

Annonsenettverkene kan da koble aktiviteten på vår nettside mot din brukerkonto når du er innlogget på deres plattformer.

Hensikten med aktiviteten er å kunne tilby våre kunder brukertilpasset og relevant annonsering.

Du kan lett deaktivere cookies på våre nettsider (bortsett fra nødvendige cookies) ved å gå til våre innstillinger for bruk av informasjonskapsler eller ved å velge dette bort ved å endre innstillinger i dine nettlesere.

Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din enhet. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din.

Hvis du velger å slå av cookies i nettleseren din, vil din aktivitet på nett ikke bli registrert. Du skal være oppmerksom på at når du slår av cookies, vil du også automatisk velge bort en del av websidens funksjonalitet, og siden vil kanskje ikke fungere optimalt.

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Oppdatert informasjon om vår behandling av personopplysninger skal alltid finnes enkelt tilgjengelig på våre nettsteder.

Kontakt oss

Vedrørende henvendelser til innhold på denne nettsiden, kontakt vårt kundesenter.