APCOA Norge tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).

Nettstedet apcoa.no eies og drives av APCOA PARKING Norge AS med org.nr. 929 292 065, Sandakerveien 138, Nydalen, 0484 Oslo.

Nettstedet apcoa.no gir deg mulighet til bruke våre parkeringstjenester. Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

APCOA tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. APCOA PARKING Norge er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via apcoa.no, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg.

Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på kundesenter[at]apcoa.no.

Nettstedet apcoa.no

Vårt nettsted apcoa.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å reservere parkering.  Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. For å handle med oss må du oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt mobilnummer (+47).

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er APCOA PARKING Norge (ved Adm. Dir.) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for APCOA Norges behandling av personopplysninger. Ansvaret for oppfølging av dette er delegert til personvernombud: personvernombud[at]apcoa.no.

Hvem har tilgang til disse data?

Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til disse data. APCOA PARKING Norge har implementert gode rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling.

Formål

APCOA Norge bruker informasjon om deg får å kunne administrere parkeringstjenester på forskjellige plattformer blant annet web og app. I den forbindelse trenger vi å vite noe om deg:

Fornavn

Etternavn

Adresse

Mobiltelefon

E-post

Bilnummer (bilde tas ved inn- og utpassering) – kun ved ANPR (Skiltgjenkjenning)

Bilde tatt av bil i forbindelse med kontrollsanksjon (parkeringsbot)

I forbindelse med online betaling av tjenestene, vil disse vanligvis betales via korttransaksjoner. Vi i APCOA PARKING Norge lagrer ingen data som berører betalingstransaksjonene, dette gjøres av våre leverandører av korttjenester som for eksempel VISA, Statoil, Nets osv. Dog kan betalingsinformasjon legges inn på din side for automatisk belasting for våre tjenester.

Blir du ilagt en kontrollsanksjon (parkeringsbot) vil du få en gul lapp med betalingsinformasjon festet til din frontrute.

Ved bruk av anlegg med kameraregistrering av inn- og utpassering, vil vår faktureringsleverandør, Arvato, sende deg en faktura basert på den informasjon vi har samlet inn eller at betaling blir automatisk trukket på ditt registrerte betalingskort.

Bruker du våre websider,  bruker vi såkalte cookies eller informasjonskapsler i nettleseren for å finne ut hvordan nettsidene brukes. Disse informasjonskapslene gjør følgende: 

 • Google Analytics (GA) benyttes for å måle trafikk slik at vi kan forbedre nettsidene. GA lagrer ulike cookies i nettleseren og registrerer IP adressen. Personlig informasjon blir ikke samlet eller lagret i GA og er forøvrig underlagt Googles retningslinjer for personvern.
 • Google Double Click cookies kan benyttes for ulike former for reklame som vises på nettsiden. Den er anonym og ingen personlige data benyttes.
 • Session cookies kan benyttes for å huske log-ins og hva man har lagt i handlekurv. 
 •  TagMan cookies kan benyttes for å distribuere ulike versjoner av nettstedet for å teste nye funksjoner. Her er også alle brukerdata anonyme.
 • Affiliate Window cookies kan benyttes slik at vi kan spore kjøp du gjør fra andre eksterne aktører som annonserer på vårt nettsted. Det er kun kjøpet som spores, ikke brukerdataene som er anonyme. 

Slå av/på cookies (informasjonskapsler)

Hvis du nå eller i fremtiden ønsker å slå av/på cookies, kan du gjøre dette gjennom nettleserinnstillingene dine. Gå inn på innstillinger, velg nettverk & internett, søk opp cookies og velg slå på/av cookies.

Hva skjer hvis jeg slår av cookies (informasjonskapsler)?

Hvis du velger å slå av cookies i nettleseren din, vil din aktivitet på nett ikke bli registrert.  Du skal være oppmerksom på at når du slår av cookies, vil du også automatisk velge bort en del av websidens funksjonalitet, og siden vil kanskje ikke fungere optimalt.

Vi gir ikke andre partnere tilgang til dine data uten at du gir et samtykke til dette.

Rett til innsyn

Den som er registrert i våre systemer har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategoriene av personopplysninger
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til
 • dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller,
 • dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,
 • retten til å anmode om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)
 • dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
 • forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Dersom det foretas automatiserte avgjørelser skal den registrerte også få relevant informasjon om den underliggende logikken, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller hvor den registrerte mottar tilpasset markedsføring basert på profilering.
 • Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen.

Innsyn / endring / Slett meg

Hvis du ønsker å vite hva vi har lagret om deg, ønsker noe rettet eller slettet, kan dette gjøres ved å kontakte vårt kundesenter på kundesenter[at]apcoa.no . Alle slike henvendelser må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.

Vi kan ikke slette data som er regulert av spesiallovgiving. For eksempel skal bilag etter regnskapsloven lagres i 5 år.

Rutine           

Vi trenger  navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med APCOA. For å få innsyn i personopplysningene som behandles må den som anmoder om innsyn legitimere seg.  

Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Når skal innsynet gis?

Anmodninger om innsyn skal besvares så snart som mulig etter at anmodningen er mottatt og senest innen 30 dager.

Automatisk sletting

Informasjon som  er innhentet i forbindelse med levering av parkeringstjenester, vil bli slettet etter at parkeringen er betalt og klagefristen er utløpt.  Samtykker må gis på  nytt annet hvert år. 

Kontakt oss

Vedrørende henvendelser til innhold på denne nettsiden, kontakt vårt kundesenter.