Stabiliteten til en markedsleder

Våre markedsandeler i Europa er bevis på våre oppdragsgiveres høye tillit og sluttkundens aksept. De uttrykker APCOAs stabilitet. 

  

Vi sørger for vekst

Med 40 års erfaring innen parkering i 13 europeiske land, har vi hatt både tid og mulighet til å utvikle en lang rekke tilbud innen operasjonell drift, salg, markedsføring og teknologi. Parkeringsanlegg forvaltet av APCOA er lønnsomme og tilgjengeliggjort for publikum slik at din investering vokser. 

13 land. En markedsleder

Det er en årsak til at APCOA er Europas nummer 1 innen parkeringsforvaltning. Våre eksperter i 13 land har utviklet, og fortsetter å utvikle, innovative produkter og tjenester designet for å møte de regionale behovene til bilister. Vi benytter standardisert IT hardware og software sammen med parkeringsteknologi i tillegg til skreddersydde innovasjoner for å utnytte internasjonale stordriftsfordeler til din fordel. Vår internasjonale erfaring kombinert med lokal markedskunnskap sørger for parkeringsprodukter som fungerer for konsumentene og leverer lønnsomhet til investoren og oppdragsgiveren.

Din lønnsomhet er vår business

Vi drifter ikke bare parkeringsanlegg - vi forvalter alle aspekter av parkeringstjenester som tilbys både klienter og konsumenter. APCOA forvalter dine kostnader og inntekter, designer og implementerer markedskampanjer samt fasiliterer partnerskap for eiendommen (for eksempel tredjepartsleverandører av bilister slik som samarbeid med kjøpesenter, butikker, hoteller og øvrige stakeholders). Vi genererer optimalisert lønnsomhet for deg - og fordi vi ikke er inne på eiersiden på eiendom, kommer vi aldri i konflikt med dine interesser. 

Det er trygt å satse på oss

APCOA er en utmerket investeringsmulighet takket være vår markedsposisjon, vekst og finansielle stabilitet. Vi er markedslederen i europeisk parkeringsforvaltning, med mer enn 7400 parkeringsanlegg i 13 land. Vi har vokst stabilt i over 40 år. 

Vi er en perfekt match for konsumenten

Vi selger ikke parkeringsforvaltning som hyllevare. Hver eneste løsning, markedskampanje og andre muligheter er designet i henhold til formålet. Vi lager løsninger som løser den spesifikke konsumentens behov. Hvert eneste parkeringsanlegg er satt opp og optimalisert med tanke på dets egne muligheter. APCOA handler ikke om at "one size fits all". Vi er her for å designe og skreddersy tjenester som svarer på våre partneres - og konsumenters behov. 

Vi er i morgen, i dag

Bærekraftighet og ansvar er nøkkelmandater for en suksessfull forretningsførsel. APCOA er forpliktet til bærekraftig vekst. Vi har levert grønne løsninger for noen av de største parkeringsklientene i Europa, inkludert London Heathrow-, Stuttgart-, Bergen-, Stavanger, Tronheim og Oslo Lufthavn. Våre grønne parkeringsinitiativer har levert ny teknologi utviklet for bedre parkeringsutnyttelse, parkeringsforvaltning, el-bil løsninger og trafikkdirigering som taxi management for en mer effektiv flyt. Vårt ansvar er drevet av lokal kunnskap. Vi betaler tilbake til samfunnet ved å sørge for de mest effektive tjenestene som sørger for god flyt og mobilitet. 

      

Internasjonale tall

  • 12 land
  • 7.500 parkeringsanlegg
  • 1,3 millioner parkeringsplasser
  • > 150 millioner transaksjoner
  • 731 millioner EUR inntekt (2011)
  • 40 års erfaring


Norske tall

  • +1.400 parkeringsanlegg
  • 100.000 parkeringsplasser
  • 130 medarbeidere 
  • 1,2 mrd NOK oms