Jobbe i APCOA

Vårt selskap er involvert i mange ulike områder. Vi ønsker alltid motiverte medarbeidere med ulik erfaring og ansvarsfølelse.  

Kontakt HR i Norge

Kontakt oss via e-post hvis du har spørsmål om stillinger eller organisasjonen.  

Eksempler på områder:

  • Administrasjon: eksempelvis økonomi, prosjekt, markedføring, drift, skiftleder, IT med mer
  • Regionalt: Ansvar for driftstjenester ved alle våre lokasjoner i Norge
  • Driftsbetjenter: for eksempel vedlikehold på parkeringsanlegg
  • Parkeringsbetjenter: for eksempel håndheving på parkeringsanlegg
  • Service funksjonærer: for eksempel driftsleder, kundesenter, salg