Den omfattende porteføljen av tjenester APCOA tilbyr via "Park & Control" segmentet omfatter det begrepet "håndheving av private og offentlige parkeringsplasser".

Eiendomsbesittere og oppdragsgivere er garantert at den ønskede bruken av parkeringsområdet faktisk blir fulgt opp.

På mange private parkeringsområder i Europa driver APCOA Park & Control. Forvaltningen består av overvåking av området slik at det påses at kun de kjøretøy som har rett til å parkere der bruker stedet.

For å kontrollere benyttes alt fra moderne alternativer som LNPR scanning (automatic licence plate recognition /automatisk gjenkjenning av bilens registreringsnummer) til de mer tradisjonelle metoder med ventilkontroll og billettkontroll. 

 

Fordeler med Kontroll

  • Fornøyde eiendomsbesittere og oppdragsgivere (eiers ønsket bruk av området blir kontrollert og fulgt opp)
  • Fornøyde sluttkunder/brukere (en kunde som har rett til en plass finner faktisk ledig plass)
  • Bærekraftighet 
  • Overvåkning 
  • Økt parkeringsfrekvens/rullering