Sikkerhet er viktig for oss

Vi gjør alt vi kan for å påse av våre parkeringsanlegg er sikre, trygge og oversiktelige. Våre medarbeidere er utdannet og kvalifisert innen HMS, og har enhver mulighet til å lære og utvikle seg i sine karrierer hos oss.

 

Vi bryr oss om fremtiden

APCOA PARKING tenker allerede på i morgen. Som et selskap involvert i trafikk og parkering har vi et samfunnsoppdrag i forhold til å drive vår virksomhet på en bærekraftig måte. Vi ønsker å investere vår kunnskap og ressurser i å forvalte trafikk i byer og tettsteder på en hensiktsmessig måte, samt å være en god og trygg arbeidsgiver som tar vare på våre medarbeidere. 

 

Optimalisert mobilitet reduserer utslipp

Vi jobber for eksempel med sat-nav selskaper for å redusere kødannelse i store byer, for å lette tiden det tar å lete etter parkering. Vi sørger også for tydelig skilting som gjør at bilistene raskt finner plass i våre anlegg.

 

Teknologi reduserer utslipp

APCOA er forpliktet til å utvikle og implemetere ny teknologi som reduserer utslipp. Vi fasiliterer installering av el-bil plasser og lading. Vi utvikler parkeringsteknologi som gjør det raskere og enklere å finne parkering. Vi implementerer systemer som reduserer kødannelse. Vi drifter parkering på innfartsknutepunkter som gjør at publikum kan reise kollektivt og kan bestille på forhånd. Vi har driftsrutiner og teknologiske oversikter som kontinuerlig sørger for at våre tjenestekjøretøy har lave eller ingen utslipp og at vi kan optimalisere deres ruteplanlegging.

 

Lavere energikonsum på APCOA anlegg

Vi benytter LED lys og sensorer som radikalt reduserer bruk av strøm på våre anlegg. Resultatet er 70% reduksjon. Flere steder har vi også installert solcellepaneler. I enkelte land på hele taket til parkeringshus, hvor de pumper energioverskuddet tilbake til det nasjonale nettet.