Kontrollsanksjoner og håndheving

Kontrollsanksjon er det offisielle navnet på en parkeringsbot som er utstedt på privatrettslig grunnlag. Avgiften er en sanksjon som ilegges ved manglende betaling eller brudd på andre parkeringsbestemmelser.

I henhold til parkeringsforskrift er det 3 satser som kan ilegges, avhengig av grad av regelovertredelse: 330kr, 660kr eller 990kr. 

Hvorfor utstedes kontrollsanksjoner?

Håndheving med kontrollsanksjoner er viktig av en rekke årsaker. Noen av dem er:

  • Det sørger for at ingen uvedkommende parkerer på plasser som er reservert til HC, El-bil, eller et firma/person som har betalt for plassen. 
  • Det sørger for sikker trafikkflyt på området og at ingen er til hinder: for eksempel ved å parkere på tvers av oppmerket felt eller liknende.
  • Det sørger for gjennomstrømming av biler på parkeringsområdet

Parkeringsklagenemda

Dersom du har fått en kontrollsanksjon som du er uenig i, klager du først til firmaet som har ilagt deg sanksjonen. Hvis du får endelig avslag kan du påklage avgjørelsen til Parkeringsklagenemnda innen ett år fra din opprinnelige klage. Nemnda består av en nøytral jurist og representanter for forbrukersiden og parkeringsbransjen. Nemndas prinsippavgjørelser og mer informasjon kan du lese på www.pklagenemnda.no

Privat Parkering

APCOA er ikke eier av noen parkeringsanlegg. Vi fungerer som driftsoperatør for forskjellige offentlige og private grunneiere. Privat parkering er skiltet med lovmessig korrekt budskap i henhold til gjeldende lover og regler.

APCOA har råderett over parkeringsområdene gjennom avtale med hver enkelt grunneier. Skilt ved innkjøring, ved betalingsautomat og ellers på p-områdene informerer om hvilke vilkår som gjelder for det enkelte området.

Ved å hensette et kjøretøy på et område som driftes av oss, har bilfører akseptert vilkårene for biloppstilling, og det er inngått en avtale basert på de skiltede vilkårene.

Vi plikter å informere om hvilke særskilte vilkår som gjelder, hva som kan bli konsekvensen av å bryte bestemmelsene og hvem som er driftsoperatør. Alle våre p-anlegg er skiltet med et telefonnummer som går direkte til vårt døgnbemannede kundesenter. 

Våre parkeringsbetjenter

Alle parkeringsbetjenter skal være lett synlige i vår uniform med logo og kan identifisere seg med selskapets ID-kort.

De arbeider ikke på provisjon, men har fast lønn uavhengig av hvor mange kontrollavgifter de skriver. Dette er lovfestet krav i henhold til parkeringsforskrift av 1/1 2017. 

Betjentene har gjennomført kursing og opplæring med skriftlig eksamen, i henhold til regelverket. Betjentene patruljerer mellom p-områdene.

Betjentene har ikke anledning til å ta tilbake en kontrollavgift som er lagt på frontruten, bilfører må da sende inn skriftlig klage.

  

Klage på kontrollsanksjon

 

Mistet kontrollsanksjon

Ta kontakt med vår fakturapartner Riverty hvis du har mistet din kontrollsanksjon.

Klage må leveres skriftlig

Dersom du har en klage, må denne leveres skriftlig. Dette kan du gjøre via kontrollavgift.