Fordelsparkering for lufthavnansatte med ID kort utstedt av Avinor

Klikk på faneblad under for å lese mer eller gå direkte til APCOA Flow for registrering:

Gå til APCOA Flow

Om Fordelsparkering

På lufthavner som opereres av oss med skiltgjenkjenning kan ansatte være kvalifisert til Fordelsparkering.

Ansatte med ID kort utstedt av Avinorvil være kvalifisert til Fordelsparkering gjennom sitt ID kort.

De ulike gruppene med ID kort vil være prekvalifisert av Avinor for fordelsparkeringsprogrammet. Hver enkelt ID kort innehaver må selv aktivere sin fordelsparkering. Dersom man ikke aktiverer den vil man måtte betale normal parkeringstakst. 

I de videre fanebladene på denne siden har vi samlet den informasjonen du trenger å vite angående Fordelsparkering. Kontakt vårt kundesenter ved spørsmål. 

 

Her kan du lese mer om skiltgjenkjenning og ANPR generelt:

Om Skiltgjenkjenning

Hvorfor må man registrere seg?

Med skiltgjenkjenning (ANPR) må alle brukere som ikke skal betale vanlig parkeringstakst på lufthavnen registrere seg slik at systemet kjenner igjen det kjøretøyet som brukes. Bare slik kan systemet gi den avtalt pris for parkeringen (se fanen "pris"). 

I samarbeid med Avinor og ID-kontoret er det blitt valgt en løsning som gjør en automatisk forespørsel opp mot ID-kontoret. Når du legger inn dine detaljer vil forespørselen validere rettigheten til parkeringen og prisen for den enkelte. 

Hvis man ikke registrerer seg, vil man ikke oppnå prisfordelen og man må betale for parkeringen på link linje med øvrige besøkende til lufthavnen. 

Dataene man legger inn er beskyttet i henhold til databehandleravtalen mellom Avinor og oss. ID kort dataene vil kun valideres mot rettighet til fordelsparkering, de vil ikke benyttes til noe annet.

 

Hvordan registrerer man seg?

 

Knappen over tar deg til APCOA FLOW. Denne siden er den valgte løsningen for både vanlige kunder som skal betale parkeringen sin og for de som skal opprette en fordelsparkering.

Vi anbefaler å gjøre registreringen via mobiltelefon som gir det beste brukergrensesnittet. Slik går du frem: 

 1. Først oppretter man en bruker på samme måte som de vanlige reisende gjør. Dette inkluderer blant annet registrering av mobilnummer og skiltnummer på kjøretøy(ene).
  • Den enkelte ansatte kan legge inn et betalingskort dersom man selv skal betale for parkeringen. Hvis den ansatte ikke skal betale for parkeringen sin selv er det valgfritt å legge til betalingskort. Se mer om dette i egen fane for "priser". 
 2. Deretter knytter man en fordelsparkering til brukeren sin. Lenger ned finnes bilde av ID kort og hvilke felter det bes om at man registrerer. Via dette vet systemet om du er prekvalifisert for fordelsparkering eller ikke.
  • Ha ID kortet ditt foran deg, skiltnummer og evt. betalingskort.
  • Dersom du har flere kjøretøy registrert, merk at bare 1 kan knyttes til en fordelsparkering av gangen. Du kan imidlertid gå inn og endre dette så ofte du måtte ha behov for. 
  • Dersom forespørselen ikke godkjennes kan man kontakte APCOAs kundesenter.
 3. Den enkelte ansatte må selv påse at riktig skiltnummer og eventuelt betalingskort er gyldig og oppdatert til enhver tid i forhold til fordelsparkeringen.  

 

Ansatte med ID kort som gjelder på flere enn èn lufthavn

Ansatte med såkalte "Multisite ID kort" (XXX+) eller "crew kort" kan ha behov for å registrere Fordelsparkering på flere lufthavner. Disse skal følge tilsvarende registreringsprosess som øvrige fordelsparkerende til å starte med (se fane "hvordan registrere"), deretter setter man opp tilleggsavtale for ytterligere lufthavner.

 • Fordelsparkering opprettes først på hovedlufthavnen. Dette vil være primæravtalen. Tilgangskoden/ICAO vil da være den man har på sin hovedlufthavn.
 • Når hovedlufthavnen er satt opp kan man velge å opprette tilleggsavtaler ved å klikke på "opprett ny fordelsparkering +" under "mine fordelsparkeringer" . 
  • Når man legger til tilleggsavtaler, vil tilgangskoden/ICAO være den som gjelder for den aktuelle lufthavnen. Arbeidsgiver, etternavn og ID kort nummer legges inn som for hovedavtalen/primæravtalen.
  • Tilleggsavtalen må til slutt knyttes til hovedavtalen/primæravtalen gjennom å velge dette i det nederste feltet og validere med "ok". 
  • Husk å avslutte med å klikke på "registrer fordelsparkering".

Dersom du ikke kjenner til tilgangskoden/ICAO for lufthavnen som skal benyttes, så kan du finne den på denne linken fra luftfartstilsynet. Husk at systemet kun vil godkjenne lufthavnene dersom de har skiltgjenkjenning/ANPR levert av oss (samt ved at de øvrige informasjons elementene som legges inn valideres som godkjent av systemet). 

   

Priser for fordelsparkering

I løsningen ligger det oppdatert fra Avinor hvilke selskaper som skal fortsette med sin faktureringsavtale, hvilke som skal endres fra månedlig fakturering til å betale for sin rabatterte fordelsparkering hver gang de forlater området og hvilke som ikke skal betale for sin parkering. 

 • Dermed vil enkelte måtte legge inn betalingskort og andre ikke.
 • Dersom du vet at du ikke skal belastes for parkeringen din, er det altså ikke nødvendig å legge inn betalingskort.
 • Det kan likevel være praktisk å legge det inn dersom du skal parkere på andre parkeringsområder eller til andre tidspunkter enn det din avtale omfatter slik at du unngår faktura. 

Avinor sentralt har etablert prisstruktur for fordelsparkeringen. Denne baserer seg på regelen om at det alltid vil være en rabatt på prisen til de ulike parkeringsområdene. Ulike områder vil ha ulike rabattsatser for ulike grupper og dermed tilby fleksibilitet på hvor man velger å parkere. Det vil alltid være dyrere å parkere på plasser som er viktigere for Avinor at reisende passasjerer får tilgang til. Avinor vil ha tilegnet bestemte parkeringsområder til de høyeste rabattene (f.eks 90-100% rabatt). 

 • Dersom du ikke legger inn betalingskort, og parkerer på p-områder som ikke omfattes av "fordelsparkeringsordningen for din ID kortgruppe", så vil du belastes til ordinær pris for parkeringen.