Lufthavnsparkering

APCOA PARKING har lang erfaring med å håndtere parkering på lufthavner. I Norge i dag opererer vi en rekke lufthavner inkludert Bergen-, Stavanger-, og Trondheim lufthavn. I Europa er blant annet store lufthavner som Gatwick, Heathrow, Stuttgart, nye Berlin og Billund i vår portefølje. 

Vi driver parkeringsforvaltning, taxi management, shuttlebusser og flere andre tjenester. Spesialtjenester som e-handel er også tilbudt. Vi drifter både de største og de minste lufthavnene skreddersydd etter behov. Lufthavnparkering er en kompleks tjeneste som inneholder mange ulike nivåer av service for å levere et optimalt resultat. Vi kan lufthavnparkering. 

Les mer om Lufthavnparkering her. 

 

Sykehus Parkering

Parkeringsanlegg kan gi sykehus en tilleggsinntekt. Målet er å forvalte den høye andelen av langtidsparkering for sykehusets personale, besørge god tilgjengelighet for ambulanser og forvalte planleggingen og finansieringen av parkeringsanlegget. Både i Europa og i Norge har vi en lang historie med referanser til dette segmentet. 

Les mer om Sykehussegmentet her. 

 

Kontrolltjenester

Ved mange private og offentlige parkeringsanlegg i Europa, besørger kontrolltjenesten overvåkningen av området på ulike måter. Flere ulike sofistikerte metoder er tilgjengelig for å påse at lokasjonen ikke blir misbrukt eller benyttet av brukere som ikke skal stå parkert der. Håndheving er en av disse. 

Les mer om Kontrolltjenester her. 
Les mer om håndheving her. 

 

Parkering på Kjøpesenter

APCOA PARKING forvalter aktivt parkeringsanlegg i tilknytning til kjøpesentre. Det lokale miljøet fastslår kundens behov på hver lokasjon. På kjøpesentre parkeres det gjerne noen timer, og noen ganger et gitt antall gratistimer. APCOA har flere ulike løsninger for å påse en optimal mix og drift av alle slike typer løsninger. 

Les mer om Kjøpesenterparkering her. 

 

Messer og konferanser

Små og store messer, arrangement og konferanser kan ha fast tilholdssted eller variere sine lokasjoner. Våre oppdragsgivere innenfor segmentet, både norske og internasjonale, vet hvordan kaos kan herske i "peak times" og hvordan infrastrukturen blir satt på prøve. 

Optimal forvaltning og utnyttelse av de tilgjengelige arealer for parkering er viktig for arrangementets sømløse gjennomføring og for oppdragsgiverens inntekt og drift. Andelen av besøkende er høy i forhold til areal, og alle kjøretøy skal gjerne også ankomme og forlate området til samme tid.  

Administrering, planlegging, logistikk og finansiering av parkeringsplassene kan håndteres og forvaltes av APCOA PARKING. På grunn av dette driver APCOA PARKING allerede parkeringen ved over 104 områder i Europa. Her sikres oppdragsgiveren mot trafikkorker blant annet ved Norges Varemesse i Oslo, SI-Centrum i Stuttgart, messesenteret i Milano og Allianz Arena i München. I tillegg gjennomføres det også en rekke prosjekter av kortere varighet ("pop-up messer"). 

 

Hotellparkering

Mange store og små hoteller og hotellkjeder både i Norge og Europa er klar over hvor viktig optimal forvaltning av parkering er for hotellets inntekt og drift. 

Målet for parkering ved hoteller er å håndtere en høy andel av besøkende, både ved hyppig korttidsparkering (møte- og konferansevirksomhet) og parkering av lengre varighet (hotellets overnattingsgjester) samt for ansatte. Det er også viktig å sikre god flyt og tilgang for leveranser til hotellet og annen trafikk ved for eksempel store konferanser. 

Det finnes mange gode tekniske løsninger for å automatisere slike prosesser, og APCOA PARKING har kunnskapen hotellet trenger for å effektivisere alt.

Administrering av gjesteparkering og øvrig parkering samt planlegging, logistikk og finansiering av parkeringsplassene kan håndteres og forvaltes av APCOA PARKING. På grunn av dette sørger APCOA PARKING allerede for parkeringsplassene ved over 57 store europeiske hoteller.

 

City Center Parking Services

APCOA PARKING markedsfører aktivt parkeringsplassene de forvalter i byer i Norge og Europa, da disse plassene ofte har direkte konkurrenter men også fungerer som "reklameplass" for hele området.

I Europa forvalter APCOA PARKING mer enn 2660 parkeringshus i over 350 byer. APCOA PARKING er aldri inne på eiersiden av et prosjekt  - vi forvalter kun eiendommen - og kommer således heller aldri i konflikt med oppdragsgiver i forhold til gitte interesser.

For mange brukere er den fysiske utformingen av p-plasser, kjøreveier, ramper, søyleplassering, lysforhold og utganger viktig for at de skal velge å benytte et p-hus framfor å velge å parkere utendørs. Vi ønsker å bli involvert i prosjektene på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at vår kompetanse kan brukes til gjøre et godt prosjekt enda bedre.

Det kan nevnes at det er svært viktig at man benytter riktig p-teknisk utstyr for å gjøre bruken for de parkerende enklest mulig. Dette øker trafikken til anlegget, og optimaliserer inntektene til eier. Basert på vår lange erfaring kan vi utarbeide et system for det enkelte anlegg, som er tilpasset dets lokale situasjon og de oppgaver som skal løses i anlegget.

 

Pendler- og innfartsparkering

APCOA PARKING kombinerer individuell transport og lokal kollektivtransport med miljøvennlige konsepter over 120 steder i Europa. Parkering ved jernbanestasjoner er en dynamisk del av begrepet "sømløs reise".

 

Bildeling og "parkingshub"

Moderne bildelingstjenester har behov for "hubber" hvor brukerne kan levere og plukke opp kjøretøyer. APCOA Parking fasiliterer flere partneravtaler med slike aktører på nøkkellokasjoner for å bidra til større grad av bildeling i samfunnet. 

 

Offentlig parkering ("kantstensparkering")

Ved en stor andel av offentlig parkering gatelangs i Europa sikrer APCOA PARKING forvaltningen langs infrastrukturen på vegne av myndigheter og kommuner.

Lovgivningen er noe ulik fra land til land, så det er ikke alle steder vi har mulighet til å inngå denne type avtaler. I f.eks i Sverige og UK kan private parkeringsoperatører opptre på vegne av myndighetene i enkelte områder.

Våre tjenester i disse tilfeller omfatter blant annet installasjon og drift av billettautomater, kontroll, kontrollavgifter, automattømming og fjerning og lagring av kjøretøyer.

 

Havner 

APCOA Parking forvalter parkering for havneområder, både for parkering av biler og båter.

 

Beboere, ansatte, bedrifter, medlemmer og drop-in

Med alle segmentene ovenfor er det behov for flere ulike typer parkeringsavtaler med brukerne av parkeringsanlegget. Dette sikrer en stabil flyt av brukere til området, i tillegg til drop-in. APCOA leverer flere ulike digitale verktøy som besørger kjøp av parkeringsløsninger og vi er den største aktøren på markedet for slike.