Nærmiljøet bestemmer gjerne kundens behov når det kommer til parkering. På kjøpesentre vil kunder normalt parkere i flere timer, derfor er parkeringsområdet en "reklameplass" ikke bare for kjøpesenteret, men for hele lokalområdet.

 

Det tekniske og kommersielle puslespillet

Målsettingen for parkeringsområder på kjøpesenter avviker gjerne noe fra øvrig parkeringsdrift, ettersom forholdet til den parkerende kunden er svært viktig. Det bør være en balanse mellom de ulike partenes interesser. Eieren kan ha en profittaggregerende interesse mens leietakere kan ha en interesse om høy kundetilfredshet. 

 

APCOA som rådgiver

Her vil vår erfaring kunne bidra til å komme til enighet. Vi kan analysere situasjonen og optimalisere de ulike brikkene i puslespillet for å finne det rette balansepunkt mellom pris/regulering/kundetilfredshet/adferd. Resultatet blir gjerne en markedsstyrt prising/regulering (med god teknologi for kontroll, evt inkludert gratisperioder) som styrer kundens atferd dit vi vil ha den samtidig som man beholder fornøyde kunder. 

Ved behov kan APCOA involveres i utviklingsprosjekter helt fra byggefasen og utarbeide en omfattende situasjonsanalyse for driften av parkeringsområdet og rådegi angående tariffer og annen relevant støtte.

 

 Hvorfor er vi så gode på kjøpesenter?

  • Skreddersydde løsninger tilpasset det enkelte senter
  • Balanse mellom teknisk og kommersiell forvaltning
  • Egne dedikerte avdelinger inhouse (salg, markedsføring/design, kundeservice og IT)
  • Revenue- og yield management løsninger
  • Løsninger for e-handel og ulike betaling/gratis modeller
  • Drift av parkeringsanlegg med bomsystem eller "pay & display"
  • Parkeringskontroll (Park & Control)
  • Midlertidig drift (for eksempel ved events)
  • Trafikkdirigering ved tidspunkter med presset kapasitet (f.eks julehandel)