“Kan vi utgjøre en forskjell”

- Rune Feltman, Adm.dir. APCOA Norway

 

Vi er overbevist om at skal vi lykkes på veien mot et mer bærekraftig samfunn må alle bidra, både med holdninger og tiltak, og vi som største aktør i mobilitetssektoren ønsker å ta vår del av ansvaret. I APCOA har vi derfor valgt å sette bærekraft høyt på agendaen. Dette innebærer at bærekraft skal inkluderes i alle vurderinger, beslutninger og valg vi gjør. Helt konkret betyr blant annet dette at APCOA har en uttalt ambisjon om å bli karbonnøytrale innen år 2025.

Vi forplikter oss til samfunnet og miljøet gjennom å vise ansvar for mennesker, natur og miljø. Vårt arbeid med bærekraft danner utgangspunktet for en kontinuerlig prosess. Vi mener videre at det er vårt ansvar å vokse og utvikle oss som et selskap på innovative, ansvarlige og bærekraftige måter. Rapporten er bare en av måtene vi forsterker vår forpliktelse til våre kolleger, våre kunder, våre oppdragsgivere og leverandører, vårt lokalsamfunn og miljøet vi jobber i over hele Norge.

Vårt parkeringstilbud er i sentrum som enten et start- eller sluttpunkt for en reise med bil, buss, motorsykkel, sykkel eller annen form for individuelt eid eller delt transport. Hos APCOA mener vi at vi kan og må bidra til å gjøre dette økosystemet så bærekraftig som mulig. Vi har derfor introdusert et konserndekkende ESG-initiativ sentrert rundt de tre hovedpilarene:

Miljø

Samfunnsansvar

Virksomhetsområde

For å hjelpe oss å drive dette initiativet raskt fremover har APCOA inngått samarbeid med First Climate og har forpliktet seg på tvers av konsernet til å måle omfanget av utslipp, beregnet i samsvar med Greenhouse Gas Protocol. Vi vil fremover årlig rapportere fremgangen mot våre mål mot nullutslipp og de tilhørende initiativene vi har tatt i vår reise for å bli klimanøytrale.

Det siste tiåret har sektoren vår begynt å endre seg og omfavne innovasjon i en raskere hastighet enn noen gang før. Forbindelseslinjene mellom parkering og mobilitet skjerpes. Lading av elbiler og bruk av elbiler i tjeneste, bruk av solcellepaneler, implementering av skiltgjenkjenningssystemer og digitale betalingsalternativer, mikromobilitet og og bærekraftige initiativer tilknyttet parkering er bare noen av innovasjonene som allerede er implementert. Med autonome biler, kunstig intelligens (AI), datainnsamling og levedyktige bærekraftige energikilder i horisonten vil industrien sannsynligvis endre seg enda mer.

Rapporten for 2023 beskriver nærmere de innovasjonene og de tiltakene vi har allerede har gjort som støtter våre bærekraftige mål. Les rapporten her:

APCOA Norway | Bærekraftsrapport 2023

APCOA Group | Bærekraftsrapport 2023


Åpenhetsloven

Vi forplikter oss til samfunnet og miljøet gjennom å vise ansvar for mennesker, natur og miljø.

Åpenhetsloven er en norsk lov som som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Vi har som plikt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og her er vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven.


Dette er vi stolte av å ha gjennomført så langt!

 • Vi er sertifisert innen ISO Miljø 14001 og ISO Kvalitet 9001
 • Vi kjøper fornybar energi med opprinnelsesgaranti
 • 931 APCOA eide / driftede ladepunkter er tilgjengelig på våre P-områder og 803 ladere tilgjengelig i APCOA FLOW
 • 75 % av bilparken er elektrifisert, samt at alle nye bilkjøp skal være elektriske. Dette gjelder fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
 • Digitalisert automatparken hovedsaklig ved gjenbruk / oppgradering av eksisterende automater
 • Billettløs (derav papirløs) parkering også utenom anlegg med skiltgjenkjenning. Kvittering sendes på SMS.
 • Appen APCOA FLOW med +1,2 millioner brukere bidrar til mindre bruk av papirbilletter og sømløs kundereise
 • Fjernet alle bomanlegg, og digitalisert disse ved å bruke ANPR (Automated Number Plate Recognition) teknologi
 • Ruteplanlegging for alle driftsbiler: Lavere utslipp, bedre timeforbruk, mindre forurensning  og høyere lønnsomhet
 • Analog og digital guiding
 • Kildesortering
 • Kun bruk av LED belysning i parkeringsanleggene
 • Etablert APCOA Urban Hubs hvor 85 lokasjoner har en eller flere bildelingsselskaper, 70 Rensikt dispensere for fylling av spylervæske direkte på bil og samarbeid med Bikely og trygge sykkelskap

Våre bærekraftige mål 2024-2025

 


Prisvinnende skiltgjenkjenningssystem

 

Vi har elektrifisert 75 % av bilparken vår
Lading i appen APCOA FLOW
Samarbeid med Rensikt bidrar til å redusere unødvendig plastbruk
Trygg sykkelparkering
Vi tilgjengeliggjør muligheten for å hente pakker på våre områder

 

Bærekraftsstandarder og sertifiseringer