“Hvordan vi reiser og hvordan vi parkerer er i endring.”

- Rune Feltman, Adm.dir. APCOA PARKING Norway

 

Vi i APCOA drives ved å tilfredsstille kundebehovet i dag samtidig som vi opererer med tanke på fremtiden. For å oppnå suksess på lang sikt er det viktig å drive bærekraftig, beskytte miljøet og bruke ressurser sparsomt. Som en stor aktør i norsk næringsliv pålegger vi oss selv derfor å ta hensyn til miljøet på best mulig måte innenfor en bilbasert bransje som tradisjonelt ikke har vært forbundet med miljøhensyn.

Vi forplikter oss til samfunnet og miljøet gjennom å vise ansvar for mennesker, natur og miljø. Vårt arbeid med bærekraft danner utgangspunktet for en kontinuerlig prosess. Vi mener videre at det er vårt ansvar å vokse og utvikle oss som et selskap på innovative, ansvarlige og bærekraftige måter. Rapporten er bare en av måtene vi forsterker vår forpliktelse til våre kolleger, våre kunder, våre oppdragsgivere og leverandører, vårt lokalsamfunn og miljøet vi jobber i over hele Norge.

Vårt parkeringstilbud er i sentrum som enten et start- eller sluttpunkt for en reise med bil, buss, motorsykkel, sykkel eller annen form for individuelt eid eller delt transport. Hos APCOA mener vi at vi kan og må bidra til å gjøre dette økosystemet så bærekraftig som mulig. Vi har derfor introdusert et konserndekkende ESG-initiativ sentrert rundt de tre hovedpilarene:

Miljø

Samfunnsansvar

Virksomhetsområde

For å hjelpe oss å drive dette initiativet raskt fremover har APCOA inngått samarbeid med First Climate og har forpliktet seg på tvers av konsernet til å måle omfanget av utslipp fra tidlig i 2022, beregnet i samsvar med Greenhouse Gas Protocol. Vi vil fremover årlig rapportere fremgangen mot våre mål mot nullutslipp og de tilhørende initiativene vi har tatt i vår reise for å bli klimanøytrale.

Det siste tiåret har sektoren vår begynt å endre seg og omfavne innovasjon i en raskere hastighet enn noen gang før. Forbindelseslinjene mellom parkering og mobilitet skjerpes. Lading av elbiler og bruk av elbiler i tjeneste, bruk av solcellepaneler, implementering av skiltgjenkjenningssystemer og digitale betalingsalternativer, mikromobilitet og og bærekraftige initiativer tilknyttet parkering er bare noen av innovasjonene som allerede er implementert. Med autonome biler, kunstig intelligens (AI), datainnsamling og levedyktige bærekraftige energikilder i horisonten vil industrien sannsynligvis endre seg enda mer.

Rapporten for 2022 beskriver nærmere de innovasjonene og de tiltakene vi har allerede har gjort som støtter våre bærekraftige mål. Les rapporten her:

APCOA PARKING Norway | Bærekraftsrapport 2022

APCOA PARKING Group | Bærekraftsrapport 2022


Åpenhetsloven

Vi forplikter oss til samfunnet og miljøet gjennom å vise ansvar for mennesker, natur og miljø.

Åpenhetsloven er en norsk lov som som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Vi har som plikt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og her er vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven.


Dette er vi stolte av å ha gjennomført så langt!

 • Vi er sertifisert innen ISO Miljø 14001-2015 og ISO Kvalitet 9001
 • Vi kjøper fornybar energi med opprinnelsesgaranti
 • 3670 ladepunkter er tilgjengelig på våre P-områder og 599 ladere tilgjengelig i APCOA FLOW
 • 75 % av bilparken i Oslo er elektrifisert, samt at alle nye bilkjøp er elektrifisert. Dette gjelder fra Kristiansand i sør til Harstad i nord.
 • Digitalisert automatparken hovedsaklig ved gjenbruk / oppgradering av eksisterende automater
 • Billettløs (derav papirløs) parkering også utenom anlegg med skiltgjenkjenning. Kvittering sendes på SMS.
 • Appen APCOA FLOW med +1000.000 brukere bidrar til mindre bruk av papirbilletter og sømløs kundereise
 • Fjernet alle bomanlegg, og digitalisert disse ved å bruke ANPR (Automated Number Plate Recognition) teknologi
 • Ruteplanlegging for alle driftsbiler: Lavere utslipp, bedre timeforbruk, mindre forurensning  og høyere lønnsomhet
 • Analog og digital guiding
 • Kildesortering
 • Kun bruk av LED belysning i parkeringsanleggene
 • Etablert APCOA Urban Hubs hvor 96 lokasjoner har en eller flere bildelingsselskaper, 70 Rensikt dispensere for fylling av spylervæske direkte på bil og 3 Bikely moduler (18 trygge sykkelskap)

Våre bærekraftige mål 2023-2025

Miljø

 • Samarbeid med First Climate. Vi kartlegger vårt totale karbon fotavtrykk i Norge, og definere spesifikke områder som skal ende opp i reduksjon av karbon fotavtrykk.
 • Opprettholde og forbedre der det er mulig miljømålene definert i ISO 14001.
 • Tilrettelegge og øke infrastruktur og antall ladere betraktelig i årene fremover
 • Fortsette å elektrifisere egen bilpark. Målet er 90 % innen 2025, allerede 75 % i Oslo
 • Vi skal ha totalt 200 fylldispensere fra Rensikt på våre områder ila 2023

Samfunnsansvar

 • Alle våre ansatte i førstelinje skal gjennomføre førstehjelpskurs. De er på veien stort sett hele dagen, og kan bistå hvis en situasjon oppstår
 • Bidra til økt trafikksikkerhet. Egne kampanjer på områdene våre.

Virksomhetsområde

 • Oppfølging av ISO Miljø (14001) i juni 2023
 • Resertifisering av ISO Miljø (14001) og oppfølging ISO sertifisering på kvalitet (9001) i desember 2023

Prisvinnende skiltgjenkjenningssystem

 

Vi har elektrifisert 70 % av bilparken i Oslo
Lading i appen APCOA FLOW
Samarbeid med Rensikt bidrar til å redusere unødvendig plastbruk
Trygg sykkelparkering
Vi tilgjengeliggjør muligheten for å hente pakker på våre områder

 

Bærekraftsstandarder og sertifiseringer