Vi forvalter parkering

APCOA bidrar med kompetanse fra 13 land, femti års erfaring samt sikkerheten og stabiliteten til nr. 1 i parkeringsbransjen: Vi er Europas ledende forvalter av parkering og leverer omfattende tjenester til eiendomsbesittere i hele Europa.

Nærmiljøet fastslår bileierens behov i forhold til et parkeringsområde.  På kjøpesentre vil bilisten normalt parkere i flere timer. På en lufthavn eller jernbanestasjon; opptil flere dager av gangen. Vi har tilgang til omfattende kompetanse innen alle de viktige eiendomssegmenter: Lufthavn, by- og kjøpesenter, messer, hoteller, sykehus, pendlerparkering og mye mer.

Om nødvendig, kan vi dermed involveres i utviklingsprosjekter og utarbeide et egnet konsept med drift, gjennomføring, tariffer og tilleggstjenester. Vi øker også lønnsomheten på eksisterende eiendommer ved hjelp av ny teknologi og effektive markedstiltak.    

For oss starter ikke parkeringsforvaltningen ved bommen. Trender skal overvåkes og undersøkelser skal gjennomføres for å kontinuerlig forbedre produktene. Dette betyr at parkeringsområdene blir markedsført aktivt og lønnsomt.

Vår kompetanse og profesjonelle drift er basert på tre pilarer:

  • Bruk av "state-of-the-art" teknologi
  • Standardiserte operasjonsprosedyrer 
  • Kontinuerlig optimalisering av systemet for alle tjenester og produkter

Vår detaljerte inntekt- og kostnadsstyring danner grunnlag for maksimal avkastning. Inntekter er maksimert ved optimale pris-og produktdefinisjoner for hver enkelt kundegruppe, samt ved riktig markedsføring og tilbud med flere salgs- og betalingskanaler. Bruk av ny teknologi, optimaliserte prosesser, innkjøpssynergier og kontinuerlige forbedringer bidrar til å redusere kostnadene. Dette betyr at vi sikrer lønnsomheten på hvert parkeringsområde og tilfredshet hos våre partnere.

Vi tilbyr ulike typer kontrakter til våre partnere. Dette muliggjør et enkelt, fleksibelt samarbeid hvor (avhengig av kontrakten) vi kan ta på oss meget store eller mindre oppgaver i forhold til forvaltningen av parkeringsområdet. 

Vi er mer enn en operatør

Vår produktportifolio, kjerneprodukter og sektorene vi arbeider innenfor viser hvorfor vi har hatt mer enn 50 års suksess innen parkering.

 


Fordeler

  • Ekspertise fra 13 land
  • Maksimering av ROI (return on investment) som parkeringsforvalter
  • Individuelle kontraktsforhold og fleksible kontrakter
  • Strategi med sunn, bærekraftig utvikling