Parkeringsforskriften

Fra 1.januar 2017 trer ny parkeringsforskrift i kraft.

Parkeringsforskriften gjelder for alle som tilbyr vilkårsparkering, både privat og offentlig. Forskriften omhandler også elementer som gjelder forskrift om offentlig parkeringsgebyr, forskrift om parkering for forflytningshemmede og forskrift vedrørende postforskynning av Parkeringsklagenemndas vedtak. 

I henhold til ny forskrift er det 3 satser som kan ilegges, avhengig av grad av regelovertredelse: 300 kr, 600 kr eller 900 kr.

  • Dersom feilparkering er i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkregler, vil det kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kr. 900,-.
  • Dersom vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (f-eks billett ikke blir trukket) brytes, vil det kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kr. 300,-. 
  • Dersom vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (f-eks billett ikke blir trukket) brytes, vil det kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kr. 300,-. 
  • Dersom andre vilkår som manglende betaling, overtid av maks p-tid, parkering på reservert plass, parkering utenfor oppmerking etc finner sted, vil det kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kr. 600,-
  • Dersom parkering på reserverte plasser for forflytningshemmede oppstår, vil det kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kr. 900,-. Kjøretøy kan også bli inntauet.

 

Se mer informasjon på

Parkeringsklagenemda

Norpark