Parkering utgjør en ekstra inntektskilde for flere store sykehus i Europa. Andre steder er inntektene underordnet, og sykehuset ønsker primært en effektiv løsning på utfordringen i forhold til traffikkflyten på området. 

Målet er å håndtere en høy andel av korttidsparkering (besøkende og/eller pasienter), langtidsparkering (pasienter) og sykehusets ansatte. Det er samtidig viktig å sikre god flyt og tilgang for blant annet ambulanser, helikoptre og annen trafikk.

Administrering av ansatteparkering og øvrig parkering samt planlegging, logistikk og finansiering av parkeringsplassene kan håndteres og forvaltes av APCOA.