Kiwa_NA_14001_web.jpg

Per mars 2021 er vi sertifisert innen miljø med ISO standard 14001:2015.

APCOA PARKING drives ved å tilfredsstille kundebehovet i dag samtidig som vi opererer med tanke på fremtiden. For å oppnå suksess på lang sikt er det viktig å drive bærekraftig, beskytte miljøet og bruke ressurser sparsomt. Som en stor aktør i norsk næringsliv påleggervioss selv derfor å ta hensyn til miljøet på best mulig måte innenfor en bilbasert bransje som tradisjonelt ikke har vært forbundet med miljøhensyn. 

Vi forpliktet oss til samfunnet og miljøet gjennom å vise ansvar for mennesker, natur og miljø. Vår miljøplan danner utgangspunktet for en kontinuerlig prosess med miljøarbeid i bedriften. Planen omhandler de største miljøutfordringene våre og hvordan vi kan bidra til å minske vår miljøbelastning.

Vår miljøpolicy

APCOA skal arbeide systematisk og målrettet for å redusere vår påvirkning av miljøet.

Som landets ledende operatør innenfor vår bransje, parkering & mobilitet, skal vi arbeide for å være fremst på effektiv miljøledelse.

Vi skal ta samfunnsansvar ved å innarbeide og jobbe mot bransjestandarder som reduserer miljøpåvirkning. 

I den daglige driften skal vi:

  • kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
  • ha 100% elektrisk bilpark innen utgangen av 2022. Vi har idag elektrifisert 50%.
  • arbeide med å redusere energiforbruket
  • arbeide med reduksjon av papirutsendelser og billetter
  • aktivt arbeide med reduksjon av overflødig automatpark og annet materiell

 

Green_footprint.jpeg