Vi i APCOA drives ved å tilfredsstille kundebehovet i dag samtidig som vi opererer med tanke på fremtiden. For å oppnå suksess på lang sikt er det viktig å drive bærekraftig, beskytte miljøet og bruke ressurser sparsomt. Som en stor aktør i norsk næringsliv pålegger vi oss selv derfor å ta hensyn til miljøet på best mulig måte innenfor en bilbasert bransje som tradisjonelt ikke har vært forbundet med miljøhensyn.

Vi forplikter oss til samfunnet og miljøet gjennom å vise ansvar for mennesker, natur og miljø. Vårt arbeid med bærekraft danner utgangspunktet for en kontinuerlig prosess. 

Dette er vi stolte av å ha gjennomført så langt!

 • Vi er sertifisert innen ISO Miljø 14001-2015
 • Vi kjøper fornybar energi med opprinnelsesgaranti
 • 3670 ladepunkter er tilgjengelig på våre P-områder og 599 ladere tilgjengelig i APCOA FLOW
 • 75 % av bilparken i Oslo er elektrifisert, samt at alle nye bilkjøp er elektrifisert. Dette gjelder fra Kristiansand i sør til Harstad i nord.
 • Digitalisert automatparken hovedsaklig ved gjenbruk / oppgradering av eksisterende automater
 • Billettløs (derav papirløs) parkering også utenom anlegg med skiltgjenkjenning. Kvittering sendes på SMS.
 • Appen APCOA FLOW med +1000.000 brukere bidrar til mindre bruk av papirbilletter og sømløs kundereise
 • Fjernet alle bomanlegg, og digitalisert disse ved å bruke ANPR (Automated Number Plate Recognition) teknologi
 • Ruteplanlegging for alle driftsbiler: Lavere utslipp, bedre timeforbruk, mindre forurensning  og høyere lønnsomhet 
 • Analog og digital guiding
 • Kildesortering
 • Kun bruk av LED belysning i parkeringsanleggene
 • Etablert APCOA Urban Hubs hvor 96 lokasjoner har en eller flere bildelingsselskaper, 70 Rensikt dispensere for fylling av spylervæske direkte på bil og 3 Bikely moduler (18 trygge sykkelskap)

Våre  bærekraftige mål for 2023-2025

Miljø

 • Samarbeid med First Climate. Vi kartlegger hvert år vårt totale karbon fotavtrykk i Norge, og definere spesifikke områder som skal ende opp i reduksjon av karbon fotavtrykk.
 • Opprettholde og forbedre der det er mulig miljømålene definert i ISO 14001.
 • Tilrettelegge og øke infrastruktur og antall ladere betraktelig i årene fremover
 • Fortsette å elektrifisere egen bilpark. Målet er 90 % innen 2025, allerede 75 % i Oslo
 • Vi skal ha totalt 200 fylldispensere fra Rensikt på våre områder ila 2023

Samfunnsansvar

 • Alle våre ansatte i førstelinje skal gjennomføre førstehjelpskurs. De er på veien stort sett hele dagen, og kan bistå hvis en situasjon oppstår
 • Bidra til økt trafikksikkerhet. Egne kampanjer på våre områder.

Virksomhetsområde

 • Oppfølging av ISO sertifisering på miljø (14001) i juni 2023
 • Resertifisering av ISO miljø (14001) og oppføling av ISO kvalitet (9001) i desember 2023