APCOA PARKING og Nabobil sammen om ny bildelingshub på Carl Berner

/om-apcoa/presse-nyheter/siste-nyheter/artikler/apcoa-parking-og-nabobil-sammen-om-ny-bildelingshub-paa-carl-berner/

De siste årene er det lagt ned en betydelig innsats fra både politikerne i Oslo kommune og mobilitetsaktører for å få ned antall biler i sentrale deler av Oslo. Ifølge Transportøkonomisk Institutt står en gjennomsnittlig privatbil stille 23,5 timer i døgnet. I tillegg kan én delt bil erstatte hele 15 privateide biler. I en omfattende mobilitetssatsning vil APCOA PARKING gjøre bildeling til et mer attraktivt transportalternativ til egen bil. I samarbeid med Nabobil kan bilene som nå er gjort tilgjengelig på APCOA sin P-plass på Carl Berner erstatte inntil 495 privateide biler i Grünerløkka Bydel.

Bor du sentralt i Oslo har du nok opplevd at det de siste årene har blitt vanskeligere å finne parkering i nabolaget. Samtidig har tjenester som bildeling skutt fart og blitt populært blant Oslos befolkning. I tråd med byutviklingsplaner og endringer i samfunnet generelt vil APCOA med sin Urban Hubs-satsning ta en aktiv rolle for å jobbe mot flere bærekraftige løsninger for parkeringsområder

Tilrettelegger for fremtidens mobilitetsbehov

APCOA satser på Urban Hubs som et bærekraftig tiltak som tilrettelegger for fremtidens mobilitetsbehov. Bildeling er en del av konseptet som gir merverdi til kunder, samfunnet og miljøet generelt, sier Victoria Strander i APCOA.

For Nabobils leietakere er det en stor fordel å få en slik hub av delte biler sentralt plassert på et kollektivknutepunkt som Carl Berners plass. Med over 30 biler som kan bookes og åpnes direkte i appen plassert på samme sted øker tilgjengeligheten på delt bil betraktelig. Sammen med bane, trikk og buss ligger alt til rette for at en lettere skal kunne klare seg uten privatbil i bydel Grünerløkka.

- Dette er en fantastisk reklameplakat for bildeling, sier August Grønli, som er forretningsutvikler i Nabobil. APCOA som aktør tar et stort ansvar ved å leie ut slike plasser til oss. De sørger også for at vi får synlighet gjennom god skilting og informasjon i appen, forklarer han.

Bildeling skyter fart

Nabobil har de siste årene satset stort på å montere nøkkelfri åpningsteknologi i biler sentralt plassert i Oslo. Teknologien gjør det mulig for leietaker å låse opp bilen med Nabobils app. Utleier og leietaker behøver derfor ikke møte hverandre over å overrekke nøkler.

- Med en slik avtale som vi har fått til her kan vi også legge til rette for at profesjonelle aktører skal kunne leie ut bilflåter hos oss. Det gjør tilgjengeligheten på bil langt større da disse bilene vil være 100% delt og tilgjengelig døgnet rundt, sier August.

 

 

Om Nabobil

Nabobil.no er en nettbasert delingstjeneste for leie og utleie av privatbiler. Tjenesten kobler bileiere med personer som ønsker å leie bil og lar deg tjene penger på bilen din når du ikke bruker den selv. I Oslo har Nabobil mer enn 3 000 biler tilgjengelig på plattformen. I 2019 ble Nabobil kjøpt opp av et av verdens ledende bildelingsselskaper, amerikanske Getaround.

nabobil.no

 

Om APCOA

APCOA PARKING Norway AS er en del av Europas største parkeringsselskap. Vi forvalter over 1.400 parkeringsområder i hele landet. Produktene våre skreddersys til den enkelte kunde og vi har erfaring og kunnskap innenfor alle sektorer (lufthavn, sykehus, p-hus, hotell og konferanse, kjøpesenter, innfartsparkering, bykjerner, gateparkering og parkeringshus). Per mars 2021 er vi sertifisert innen miljø med ISO standard 14001:2015.

Via vår digitale plattform APCOA FLOW kobler vi parkeringshus- og områder med kunder, partnere og deres kjøretøy. Basert på denne teknologien, forvandler vi våre parkeringsplasser til mobilitets hub, og tilbyr innovative tjenester som muliggjør en mer praktisk hverdag. Dette har også fordeler for miljøet: med våre digitale tjenester og vårt intelligente Traffic Management System, bidrar vi aktivt til reduksjon av utslipp i byer ved å redusere trafikkvolumet for de som søker etter parkering. Ved å koble sammen parkering og mobilitet, er APCOA posisjonert for å bli en integrert del av Smarte byer.

www.apcoa.no | www.urban-hubs.no

Tilbake